De avonden

Diepgang in deeltijd

Niet iedereen kan een jaar de tijd nemen om zich terug te trekken in de wildernis voor een jaar Burton. Dat hoeft ook niet. Er is Burton in deeltijd. Dit noemen we De Avonden. Die organiseren we om de andere week. Twee keer per maand in Rotterdam en twee weken per maand in Leeuwarden. Je kunt hierop een abonnement nemen. De kosten bedragen 45 euro per maand. Daarvoor krijg je om de week (of in Rotterdam of in Leeuwarden) een bijeenkomst met eenvoudige maaltijd en kun je elke maand deelnemen aan een informele excursie.

De Avonden beginnen om 18.00 uur met een blik op onszelf. Hoe gaan we om met ons verleden, onze verwachtingen, weten we wat ons drijft en hoe komen we daar achter? Thema’s als zelfvertrouwen, vergeving, scheppingskracht, zelfbeeld en je plaats in de wereld komen aan bod. Het is spannend, maar ook confronterend. Je overtuigingen worden op de proef gesteld. Door jezelf en door de anderen.

Context

Daarna eten we gezamenlijk. Een ontspannen manier om elkaar beter te leren kennen en na te praten. Na het diner is er een (gast)spreker die een gebeurtenis of persoon uit de geschiedenis aan de vergetelheid ontrukt of in een geheel andere context plaatst. Want daar gaat het om bij Burton: context. We onderzoeken het, we twijfelen eraan, we veranderen die context. Want daaruit ontstaat nieuw begrip en nieuw inzicht. En dat is nodig voor leiderschap.

Het laatste onderdeel van de avond is een discussie of debat over het thema van de avond. Dat kunnen onderwerpen zijn als religie of eenzaamheid. Of liefde in de toekomst. Denk aan een zorgrobot die je kinderen heeft opgevoed. Kun je die zomaar uitzetten als de kinderen die robot niet meer nodig hebben? Is dat ethisch? De wereld verandert sneller dan ook. Dat betekent dat we voorbereid moeten zijn op de dilemma’s waarvoor we dan gesteld zullen worden.

Voordat je een abonnement neemt, ben je van harte uitgenodigd om eens langs te komen. Stuur een mail naar Nynke van der Heide en vraag om een uitnodiging. Verslagen van de Avonden vind je bij de logboeken.