Derde kwartaal

Thema: een wereld vol systemen

Hoe zijn wij als mensen omgegaan met de geschiedenis en onze eigen relatie tot de wereld om ons heen? We hebben systemen gebouwd. Politieke, economische, juridische, filosofische en religieuze systemen. We onderzoeken hoe die systemen werken en ieder kan voor zich beoordelen of zo’n systeem, ondanks alle voor- en nadelen, wel of niet functioneert.

De docent Heilige Boeken laat bijvoorbeeld de verschillen en overeenkomsten zien tussen de grote wereldreligies en hoe dit uitwerkt in de praktijk. De docent Filosofie laat zien volgens welk denkraam jij de wereld ziet en kunt zien. De docent Macht onderzoekt met je waar macht begint en hoe jij er mee om wilt gaan.

Over systemen kun je nadenken, maar je moet ze ook ervaren. Daarom ga je in dit kwartaal vierentwintig uur alleen de cel in. In een echte gevangenis zonder telefoon, televisie, Ipod of tablet.

Vakken zijn onder andere:

Macht, Vrijheid, Heilige Boeken, Ontwikkeling en Conflict, Financiële Markten, Filosofie.

Ontdek het vierde kwartaal »