Dick de Groot

Geschiedenis van Afrika

De vraag hoe sedentairen en nomaden zich tot elkaar verhouden, fascineert me. Samen zijn ze een voorwaarde voor vooruitgang; afzonderlijk voor stagnatie. Door nomade te zijn in ruimte en tijd heb ik geleerd van perspectief te veranderen. In het Afrikaanse perspectief van ubuntu heb ik de oerbetekenis van de gemeenschap herontdekt: ik ben omdat wij zijn.