John den Breejen

Etiquette

Etiquette is de taal die wij hebben uitgevonden om zo probleemloos met elkaar om te kunnen gaan. Het is de taal die jou leert om je overal te kunnen bewegen. Maar ook een taal die je leert om anderen die ‘fouten’ maken niet af te straffen maar zo subtiel mogelijk te helpen zich thuis te voelen. Etiquette is aandacht en respect voor de ander. Ik wil jullie helpen deze taal zo welluidend mogelijk te spreken.