Unieke perspectieven

42 weken – 42 unieke perspectieven


Elke docent laat je een week lang een nieuwe realiteit ontdekken. Tweeënveertig toptalenten, variërend van politici, ondernemers en kunstenaars tot historici, wetenschappers en schrijvers delen hun kennis, ervaring en momenten van de waarheid. Zij laten jou zien waar het écht omgaat.

Elke docent leert je de kennis die onontbeerlijk is op zijn vakgebied. Niet alleen boekenwijsheid maar juist de sléutel tot het onderwerp. Daarnaast delen ze de momenten die voor hen levensbepalend bleken. Waarom was dat zo en hoe zijn zij er mee omgegaan?

Op die manier krijg je tien jaar levenservaring in tien maanden. En omdat de docent een week lang op Burton woont, heb je volop de gelegenheid om persoonlijke gesprekken aan te gaan. Dat leidt elke week opnieuw tot kennis en wijsheid die je op geen enkele andere opleiding zo intensief leert.

De docenten dagen jou op hun beurt uit om te laten zien wat je kunt door middel van opdrachten, projecten en dilemma’s waardoor je je eigen grenzen en wetten vormt. Deze manier van onderwijs geeft ongekende perspectieven en een brede context die visiebepalend is.